Yukleniyor..

Kütüphane Binası

1890 ile 1910 yılları arasında, Çanakkale’de büyük eğitim binalarının yapıldığı bilinmektedir. Bu yapı, büyük bir olasılıkla bu dönemde, 1669 yılında kurulan Surp Kevork kilisesine bağlı  Sübyan Okulu olarak inşa edilmiştir. Kısa bir süre eğitim amaçlı kullanılan bina, 20.yy.ın ilk çeyreğinde Ermeni cemaatinin Çanakkale’yi terk etmesiyle kendi haline bırakılır.  Bu yapı, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yakın zamana kadar Tekel İdaresi’ne bağlı Tütün Deposu olarak kullanılmıştır. 2006 yılında Çanakkale Belediyesi tarafından satın alınarak, Çanakkale-Tübingen TroiaVakfı’nın isteği üzerine,  kütüphane amaçlı kullanılmak üzere, vakfa tahsis edilmiştir. Çoğunluğu Çanakkaleli  kişi ve kurumların katkılarıyla, TroiaVakfı tarafından  M.Osman Korfmann Kütüphanesi olarak restorasyonu tamamlanmıştır. Restorasyon proje ve uygulama danışmanlığı Mimar İsmail Erten tarafından yürütülen bu bina, 24 Şubat 2007 tarihinde açılmıştır.

 

Kütüphane binasının bulunduğu çevreden görünüm, 1930'lar 
(İbrahim Aksu arşivinden)