Yukleniyor..

Genel Yayınlar

1871 yılından günümüze kadar resmi kazı sonuçlarının sunulduğu yayın listesi:

HEINRICH SCHLIEMANN, Trojanische Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja (Leipzig 1874) und Atlas trojanischer Alterthümer. Photographische Abbildungen zu dem Bericht über die Ausgrabungen in Troja (Leipzig 1874)

HEINRICH SCHLIEMANN, Bericht über die Ausgrabungen in Troja in den Jahren 1871 bis 1873. Mit einem Vorwort von Manfred Korfmann sowie 70 Abbildungen und 48 textbezogenen Tafeln aus dem "Atlas trojanischer Alterthümer" (München - Zürich 1990)

HEINRICH SCHLIEMANN, Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja (Leipzig 1881)

HEINRICH SCHLIEMANN, Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen auf der Baustelle von Troja, in den Heldengräbern, Bunarbaschi und andern Orten der Troas im Jahre 1882 (Leipzig 1884; Nachdruck hg. v. Rainer Gerlach, Dortmund 1984/1987)

HEINRICH SCHLIEMANN, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890 (Leipzig 1891)

WILHELM DÖRPFELD, Troja 1893, Bericht über die im Jahre 1893 in Troia veranstalteten Ausgrabungen (Leipzig 1894)

WILHELM DÖRPFELD, Die Ausgrabungen in Troja 1894, Athener Mitteilungen 19: 380 - 394

WILHELM DÖRPFELD, Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Schichten von Ilion 1870-1894 (Athen 1902; Nachdruck Osnabrück 1968)

CARL W. BLEGEN - JOHN L. CASKEY - MARION RAWSON - JEROME SPERLING, Troy I. General Introduction. The First and Second Settlements (Princeton 1950)

CARL W. BLEGEN - JOHN L. CASKEY - MARION RAWSON, Troy II. The Third, Fourth, and Fifth Settlements (Princeton 1951)

CARL W. BLEGEN - JOHN L. CASKEY - MARION RAWSON, Troy III. The Sixth Settlement (Princeton 1953)

CARL W. BLEGEN - CEDRIC G. BOULTER - JOHN L. CASKEY - MARION RAWSON, Troy IV. Settlements VIIa, VIIb and VIII (Princeton 1958)

CARL W. BLEGEN, Troy and the Trojans (London 1963)

J. LAWRENCE ANGEL, Troy. The Human Remains, Troy-Supplement 1 (Princeton 1951)

ALFRED R. BELLINGER, Troy. The Coins, (Troy-Supplement 2 (Princeton 1961)

DOROTHY BURR THOMPSON, Troy. The Terracotta Figurines of the Hellenistic Period, Troy-Supplement 3 (Princeton 1963)

GEORGE RAPP JR. JOHN A. GIFFORD, Troy. The Archaeological Geology, Troy-Supplement 4 (Princeton 1982)

FRIEDRICH W. GOETHERT - HANS SCHLEIF, Der Athenatempel von Ilion (Berlin 1962)

1988 yılından beri yapılan kazı ve araştırma sonuçları için:

* KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI (Süreli Yayın, Ankara)

* STUDIA TROICA (wiss. Jahrbuch des Troia Projesi'nin bilimsel yıllığı, Almanca ve İngilizce, Mainz)

* STUDIA TROICA MONOGRAPHIEN (Son yayın, Almanca ve İngilizce, Mainz)

Doğal Çevre ile İlgili Yayınlar:

JOHN M. COOK, The Troad. An Archaeological and Topographical Study (Oxford UP, Oxford 1973)

JOHN V. LUCE, Die Landschaften Homers (Klett Cotta, Stuttgart 2000)

İlgili okuyucular için önerilebilecek genel bilgi veren yayınlar. Türkçe ve Almanca:

Yapılan çalışmaların ara sonuçları için, çok bğyğk ilgi gören "Troia: Düş ve Gerçek" (Stuttgart/Braunschweig/Bonn) ve bu serginin küçük boyuttaki tekrarı olan İstanbul'daki Troia sergisi için hazırlanan yayınlar:

TROIA - DÜŞ VE GERÇEK. Yayınlayan: Troia Projesi. Tübingen Üniversitesi. (Homer Kitabevi.İstanbul 2002).

TROYA: EFSANE İLE GERÇEK ARASI BİR KENTE YOLCULUK. Yayınlayan: T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. İstanbul 2002).

BIRGIT BRANDAU, Troia. Bir Kent ve Mitleri: Yeni Keşifler (Arkadaş Yayınları. Ankara 2002).

BIRGIT BRANDAU, HARTMUT SCHICKERT, PETER JABLONKA, Resimlerle Troya. (Arkadaş Yayınları. Ankara 2004)

JOACHIM LATACZ, Homeros Batının ilk Ozanı. (Homer Kitabevi, İstanbul 2001)

JOACHIM LATACZ, Troia und Homer (Piper TB, München 2003)

MICHAEL SIEBLER, Troia. Geschichte, Grabung, Kontroversen (Zabern, Mainz 1994)

MICHAEL SIEBLER, Troia. Mythos und Wirklichkeit (Reclam, Ditzingen 2001)

WLADIMIR P. TOLSTIKOV - MICHAIL J. TREISTER, Der Schatz aus Troja. Schliemann und der Mythos des Priamos-Goldes. Katalogbuch Ausstellung in Moskau 1996/97 (Belser, Stuttgart - Zürich 1996)

MICHAEL WOOD, Der Krieg um Troja (Umschau, Frankfurt/Main 1985)

Özellikle Çocuklar ve Gençler İçin Önerilen Kitaplar:

PETER CONNOLLY, Die Welt des Odysseus (Tesloff, Nürnberg 1986)

WALTER JENS, Ilias und Odyssee (Ravensburger, Ravensburg 192002)

THOMAS FACKLER, "Troia - das Spiel". Ein archäologisches Spiel für 2-4 Spieler ab 9 Jahren (Prestel, München 2002) Troia - das Spiel hat im Jahr 2001 den Kritiker-Sonderpreis Geschichte im Spiel erhalten.

CHRISTOPH HAUßNER - MATTHIAS RAIDT, "Rüya und der Traum von Troia", ein illustrierter Jugendroman (11 - 16 Jahre) und Sachbuch von zwei sachkundigen Grabungsmitarbeitern mit einem Vorwort von Manfred Korfmann (Roseni, Hamm 2001)

RÜSTEM ASLAN - CHRISTOPH HAUßNER, Troia. Eski Duvarların Arasında Yeni İzler. (BAG, Remshalden-Grunbach 2004).


ÖNEMLİ NOT

STUDIA TROICA
STUDIA TROICA, Troia Projesi'nin "Troia ve Troas. Bir Bölgenin Arkeolojisi" konulu farklı bilim dallarındaki sonuçlarının yayınlandığı yıllık bir dergidir. Ağırlık konusu, Troia ve çevresindeki tarihöncesi, klasik arkeoloji ve diğer eskiçağ bilimlerindeki araştırma sonuçlarıdır. Derginin ana yazılarını yıllık Troia kazı sonuçları oluşturmaktadır.