Aleksandria Troas (Ezine)

MÖ 4. yüzyılın sonlarında, Antigonos tarafından Antigoneia adıyla kurulmuş olan kent, döneminin en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehrin kuruluşunda, etrafında yer alan Gargara, Hamaksitos, Neandria, Kolonai, Larisa, Kebren ve Skepsis Kentleri’nin halkı buraya yerleştirilmiş ve kent kendine özgü kültür bütünlüğüne kavuşmuştur. Büyük İskender’in bir generali tarafından fethedildikten sonra kent günümüzde bilinen Alexandria Troas ismi ile tarih sahnesinde yerini almıştır.

Antik kentte en göze çarpan yapılar Maldelik olarak bilinen bir yapı ve Herodes Attikus Hamamı’dır. Anıtsal ölçüleri bugün ayakta kalan kemerlerinden anlaşılmakta olan hamam, Anadolu’da bugüne kadar bilinen en büyük hamam yapısı niteliğine sahiptir. Hamamın batısına bitişik büyük boyutlara sahip göz alıcı bir gymasium da kentteki yerini korumaktadır.