Çanakkale Tübingen Troia Vakfı
Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Burs Programı

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Ord. Prof. Dr. Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Programı, devlet üniversitelerinin tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören başarılı öğrencilere başarı bursu verecektir. Yüksek lisans bursunda öğrencinin akademik bakış açısı, gelecek planı, yüksek lisans yaptığı alana katmak istedikleri gibi çeşitli özellikler değerlendirmenin önemli birer parçasıdır.

2023-2024 öğretim yılında yüksek lisans bursu aylık 4000 TL ‘dir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2024

Değerlendirme Süreci: 11-25 Eylül 2024

Sonuçların Açıklanması: 25 Eylül 2024

Yüksek Lisans burslarında Troya ve Troas bölgesi bilimsel araştırmalarına katkı sağlayacak ve jeoarkeoloji, jeo-mekansal bilimler (örneğin CBS, uzaktan algılama, jeomatik), veri bilimleri ve/veya ilgili sosyal bilimler ve beşerî bilimler alanında yapılan yüksek lisans araştırmalarının başvurusu kabul edilmektedir. Adaylar Çanakkale Tübingen Troia Vakfı internet sayfası üzerinden paylaşılan Ord. Prof. Dr. Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Formu’nu dolduracaklardır.

Başvuru Koşulları

Aday Olamayacaklar

Önemli Notlar

Eklenecek Belgeler

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Ord. Prof. Dr. Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Formu ’nu doldurduktan sonra ön elemeyi geçen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Adaylar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp vakfa ileteceklerdir.

E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

1. Yükseköğrenim (üniversite) süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),

2. Yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini ve kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestr, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça görülmelidir),

3. İki öğretim üyesinden alınan referans mektupları (Adaylar üniversitedeki hocalarından alabilirler.),

4. Adayın ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),

5. Kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

6. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

7. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),

8. Başvuru sahibinin ilgili deneyimini ve proje için motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu.

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

Önemli Notlar

Bursun Ödenmesi

Vicdani Yükümlülük

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Ord. Prof. Dr. Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Programı Yüksek Lisans Bursu karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir bursiyer öğrenciye Çanakkale Tübingen Troia Vakfı aracılığıyla burs vermeyi ayrıca Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’na manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’nın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük onayı istenir.