Parion (Biga)

Kent, 2005 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar ile, özellikle nekropolis bölgesinde elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, bir Troas kenti olduğu kabul edilmektedir.


Marmara Denizi kıyı kenti olan Antik Parion, batısında Lampsakos, doğusunda Priapos ve güneyinde Skepsis gibi önemli kentlerle komşudur.
Tarihçi Eusebius, Parion’un M.Ö. 709 yılında kurulduğunu söylemiştir. Parion isminin kökeni ile net bir bilgi olmasa da üç farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden birincisi, kökeninin Paros’tan geldiği, ikinci görüş; Erythrailı göçmen Iason ve Demetria’nın oğlu Parius’dan türemiş olabileceği ve sonuncu görüş; ismin, Troya prensi Paris’ten kaynaklandığı ve ‘Paris’in Şehri’ anlamına geldiği gibi farklı görüşlerdir.


M.Ö. 478-477’de Delos Birliği’ne üye olan Parion, M.Ö. 431-404 yıllarında Atinalılar ile Spartalılar arasında çıkan Peloponnessos Savaşları’nda Atinalılar’ın tarafında yer almıştır. M.Ö. 387’de Kral Barışı sonrasında, kent tekrardan Pers egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 334’te Büyük İskender’in Persler’i Granikos Savaşı’nda yenmesi beraberinde Anadolu’da yeni bir dönemin başlangıcını getirmiştir. M.Ö. 188’de yapılan Apameia Barışı sonrası Romalılar’ın Pergamon Krallığına bıraktığı Troas, M.Ö.133’te Kralı III. Antiokhos’un ölümüyle tekrar Romalılara bırakılmıştır.


Kentin öneminin farkında olan Roma, Parion’u ilki Julius Caesar ya da Augustus Dönemi’nde ikincisi de Hadrianus Dönemi’nde olmak üzere iki kere ‘koloni kenti’ olarak ilan etmiştir.