Maydos-Kilisetepe Höyüğü (Eceabat)

 Çanakkale İli sınırları içinde, Gelibolu Yarımadası’nın Çanakkale Boğazı’na bakan tarafında, Eceabat İlçesi içinde yer alan Maydos Kilisetepe Höyüğü, aynı zamanda Maydos Kale olarak da bilinmektedir. 200 x 180 metre boyutlarında ve 33 metre yüksekliğinde olan tepe üzerinde, üzerinde Çanakkale Savaşı sırasında tahrip olan bir Orta Çağ kalesinin kalıntıları bulunmaktadır. 1982 yılında Mehmet Özdoğan tarafından yürütülen yüzey araştırmalarında saptanmış ve detaylıca incelenmiş olan höyükteki kazılar, 2010 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan karar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında başlamıştır.

Höyükte yürütülen Kazı çalışmalarında özellikle üzerinde durulan konu, Erken Tunç Çağı – Orta Tunç Çağı geçiş evresine tarihlenen tabakaların araştırılması olmuştur. Yüzeyden toplanan çanak çömlek buluntularına göre höyüğün Kalkolitik Çağ’dan Orta çağ’a kadar kesintisiz iskân gördüğü anlaşılmaktadır. 

 Çok geniş bir alana yayılan yerleşmenin Troya büyüklüğüne yakın olduğu öne sürülmektedir ve aynı zamanda Troya’daki tabaklanmanın benzer biçimi Maydos Kilisetepe Höyüğünde de karşımıza çıkmaktadır. Yapılan kazı çalışmaları sonucu, Höyüğün Batı kesiminde toprak çekilmesiyle oluşan kesitte en az 6 metre dolgu gösteren Troya III. – V. tabakaları olduğu görülmüştür. Höyükte ele geçen tüm buluntulara bakıldığında, Gelibolu Yarımadası’nın en büyük Erken Tunç Çağı yerleşimi olduğu anlaşılmaktadır. Höyükte en üstten itibaren Bizans, Roma, Klasik, Arkaik, Geometrik dönem ve yangın geçirmiş Demir Çağı tabakaları ile Tunç Çağı tabakası belirlenmiştir.