Lampsakos (Lapseki)

Bu günkü Lapseki ilçesi yerleşim alanının altında olup, tamamen tahrip olmuştur ve bu nedenle, Antik Lampsakos Kenti’ne ait hiçbir kalıntı günümüze ulaşamamıştır. Lapseki İlçe Merkezi’nin doğusunda bulunan tepe üzerinde ve bu günkü modern yerleşim alanında kurulmuş olduğu bilinmektedir. Kent MÖ 6. yüzyıldan MÖ 362 yılına kadar Perslerin hakimiyetinde kalmıştır.


Başarısızlıkla sonuçlanan Ionia Ayaklanması’na katılan kent, sonrasında Attika- Delos Deniz Birliğine üye olmuştur. Kente kimin hâkim olacağı, MÖ 4ll’den Hellenistik Döneme (MÖ 336- 30) kadar, Atinalılar, Spartalılar ve Persler arasında hep mücadele konusu olmuştur.


MÖ 190’da Roma müttefiği olmasıyla Lampsakos tekrar zengin günlerine kavuşmuştur.


Filozof Metrodoros, tarihçi Kharon’un Lampsakoslu oldukları bilinmektedir. Ayrıca filozof Anaksagoras yaşamının son 31 yılını burada geçirmiştir.
Kent döneminde şaraplarıyla ünlüdür ve Ksenophon’un Anabasis Kitabı’nda konuk sever bir kent olarak geçmektedir.