Dardanos

İsmini, tanrı Zeus’un oğlu Dardanos’tan alan kent, Troya kral soyundan gelen ataların kenti olarak kabul edilmektedir. Troas Bölgesi’nin en erken sikke basan şehirlerin birisi olma niteliğine sahip olan Dardanos, bölgenin diğer yerleşimleri gibi, zaman geçtikçe Persler ile Hellenistik kralların hakimiyetine girmiş ve Milattan Önce 190 senesinde yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. MÖ.5.yy’ın sonlarında Troas’ı Persler adına yöneten Zenis ve karısı Mania’nın da Dardanoslu oldukları bilinmektedir.


Diğer bir efsaneye göre, Samotras Kralı Kortios’un oğlunun adı Dardanos’tur. Arkadi krallarından birisi olan Şersis’in kızı ile evlenir. Ancak Dardanos, evlilikten bir süre sonra eşinin erkek kardeşi Pasyon ile tartışır ve onu öldürür. Bunun üzerine adadan kaçarak Hellespont yöresine gelir. Bu yörenin kralı olan Koker, onu dostu sayar ve kızı Yani ile evlendirir, sonrasında da krallığını ona bırakır. Dardanos, kral olur olmaz yörede kendi ismini yani Dardanos adını taşıyan bir kent kurar. MÖ 1537 senesinde ölür.


Eski adı Hellespontos olan boğaza bu kentten dolayı Dardanelles ismi verilmiştir.


Bir başka efsaneye göre de Dardanos, Yunan tanrılarından Atlas’ın kızı Elektra ile tanrılar tanrısı Zeus’un oğludur. Samothrake Adası’nda, kız kardeşi İssion ile beraber yaşarmış. Bir gün kız kardeşi İssion ölmüş ardından da adayı sular basmış. Bunun üzerine Dardanos, bir sala binerek adadan uzaklaşmış ve bu yöreye gelmiş. Buranın kralı olan Teuker onu iyi karşılamış ve kızı Batiei ile evlendirmiş.


Troas Bölgesi için önemli bir konumda bulunan Dardanos Tümüsü kazısında önemli buluntular günışığına çıkartılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Knidoslu Apfrodite Heykelciği’nin tümülüsten çıkartılan bir kopyasıdır.Günümüzde Troya Müzesi’nde sergilenmekte olan heykelcik, tarihte yapılan ilk nü tanrıça heykeli olarak bilinmektedir.


Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesinden sonra Dardanos ve Abydos sakinlerinin boğazda yapılan kalelerin civarına taşınması ile kent boşalmış ve zaman geçtikçe unutulmuştur. Ancak adı 1915 senesinde bölge ismi tekrar duyulacaktır; Antik yerleşimin yanında Dardanos adını taşıyan Osmanlı tabyası boğazın savunmasında önemli görevler üstlenmiştir.

Dardanos Tümülüsü, yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda çıkarılmıştır ve gün ışığına çıkan buluntular bugün Troya Müzesi’nde sergilenmektedir.