Çanakkale Tübingen Troia Vakfı
Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Doktora Burs Programı

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı, devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören başarılı öğrencilere başarı bursu verecektir. Türkiye’de bulunan Doktora programlarına kaydolma hakkı kazanmış ilk ders yılını tamamlayıp 2. ders yılında bulunan adaylar ve doktora yeterliliğini tamamlamış veya tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar doktora bursundan yararlanabilirler. Doktora bursunda öğrencinin akademik bakış açısı, gelecek planı, doktora yaptığı alana katmak istedikleri gibi çeşitli özellikler değerlendirmenin önemli birer parçasıdır.

2023-2024 öğretim yılında doktora bursu aylık 6000TL ’dir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2024

Değerlendirme Süreci: 11-25 Eylül 2024

Sonuçların Açıklanması: 25 Eylül 2024

Doktora burslarında Troya ve Troas bölgesi ve arkeolojisi alanında bilimsel araştırmalarına katkı sağlayacak ve jeoarkeoloji, jeo-mekansal bilimler (örneğin CBS, uzaktan algılama, jeomatik), veri bilimleri ve/veya ilgili sosyal bilimler ve beşerî bilimler alanında yapılan doktora araştırmalarının başvurusu kabul edilmektedir. Adaylar, Çanakkale Tübingen Troia Vakfı internet sayfası üzerinden paylaşılan Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Başvuru Formu ‘nu dolduracaklardır.

Başvuru Koşulları

Aday Olamayacaklar

Önemli Notlar

Eklenecek Belgeler

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Başvuru Formu‘nu doldurduktan sonra ön elemeyi geçenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir. Adaylar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp kendilerine gönderilen adrese yükleyeceklerdir. 

E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

  1. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet),
  2. Doktora öğrenimine kabul ve kaydolduğunu veya yeterliliği tamamladığına dair öğrenci belgesi,
  3. İki öğretim üyesinden alınan referans mektupları (Adaylar üniversitedeki hocalarından alabilirler),
  4. Adayın ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
  5. Kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
  6. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),
  7. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet).
  8. Başvuru sahibinin ilgili deneyimini ve proje için motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu.

Evrakların Ulaştırılması

  • Ön elemeyi geçerek mülakata davet edilen adaylar eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, Çanakkale Tübingen Troia Vakfı tarafından kendilerine bildirilecek adrese göndereceklerdir.
  • Başvuru belgeleri bildirilen süre sonuna kadar ilgili adrese yönlendirilmelidir. Evraklarını eksik veya geç gönderenler kesinlikle mülakata alınmayacaktır ve adayın adaylığı düşecektir.

Önemli Notlar

Bursun Ödenmesi

Vicdani Yükümlülük

Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Ord. Prof. Dr. Muharrem Satır Bilimsel Araştırma Programı Doktora Bursu karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir bursiyer öğrenciye Çanakkale Tübingen Troia Vakfı aracılığıyla burs vermeyi ayrıca Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’na manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’nın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük onayı istenir.