Kütüphane Hakkında

Çanakkale Troia Vakfı M. Osman Korfmann Kütüphanesi; Prof. Korfmann ve Prof. Dr. Hans Jucker-Dr. Ines Jucker-Scherrer Ailesi’nin özel kitaplıkları, arkeoloji hocalarının ve arkeoloji severlerin bağışladıkları kitaplardan oluşmaktadır.

Prof. Korfmann, vefatından kısa bir süre önce kitaplarını, ailesinin de onayı ile vakfın sorumluluğunda, araştırmacıların kullanımına bırakmış, Jucker Ailesi ise  kütüphanemizi ziyaretleri sırasında kitaplarını bağışlama kararı almışlardır. 

Kütüphanedeki bilimsel yayınlar; arkeoloji ve yan bilim dalları içerik olmakla birlikte; Troya ve Troas Arkeolojisi, Anadolu, Gürcistan, Balkanlar, Avrupa ve genel arkeoloji konularını kapsayan yayınları içermektedir. 

Jucker Ailesi’nin yaptığı büyük bağıştan sonra Klasik Arkeoloji Alanında da dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan kütüphanemiz, 15.000 kitap ile yaklaşık 30.000 ayrı basım ve makaleyi içermektedir. Vakfımız, arkeoloji konusunda yeni çıkan yayınları satın alarak kütüphanenin daha da gelişmesini hedeflemektedir.

2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü ile birlikte Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi ile eşgüdümlü çalışmaya başlamış bu sayede kitaplarımıza daha çok kullanıcının ulaşması mümkün hale gelmiştir.

Prof. Korfmann ve Jucker Ailesi’nin bağışlarının yanısıra birçok değerli dostumuzun bağışlarıyla kütüphanemiz bilimsel araştırmalar için kaynak olmaya devam etmektedir. 

Kütüphane binamız; 1669 yılında kurulan Surp Kevork Kilisesi’ne bağlı Sübyan Okulu olarak inşa edilmiştir. Kısa bir süre eğitim amaçlı kullanılan bina, 20.yy’ın ilk çeyreğinde Ermeni Cemaati’nin Çanakkale’yi terk etmesiyle kendi haline bırakılır.

Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasından yakın zamana kadar Tekel İdaresi’ne bağlı tütün deposu olarak kullanılmıştır. 

2006 yılında Çanakkale Belediyesi tarafından satın alınarak, Çanakkale Troia Vakfı’nın isteğiyle, kütüphane amaçlı kullanılmak üzere, vakfımıza tahsis edilir ve çoğunluğu Çanakkaleli kişi ve kurumların katkılarıyla, Troia Vakfı tarafından M. Osman Korfmann Kütüphanesi olarak restorasyonu tamamlanır.

Restorasyon, proje ve uygulama danışmanlığı Mimar İsmail Erten tarafından gerçekleştirilen bu bina, 24 Şubat 2007 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bina, kütüphane dışında, çeşitli konferans, seminer, çalıştay ve sergi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.